skip to Main Content
#EU2020HR Vlada Je Usvojila Program Hrvatskog Predsjedanja Vijećem Europske Unije

#EU2020HR Vlada je usvojila Program hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije

Tijekom šestomjesečnog razdoblja Hrvatska će voditi rad Vijeća, gradeći suradnju i dogovor među državama članicama u duhu konsenzusa i međusobnog uvažavanja.  

Poveznica: eu2020.hr

Hrvatsko predsjedanje dolazi u vremenu velikih promjena za Europsku uniju, na početku novog institucijskog i zakonodavnog ciklusa slijedom formiranja novog sastava europskih institucija, kao i izazova koji nosi proces povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Neujednačen gospodarski razvoj, klimatske promjene, pojačane migracije, širenje dezinformacija i rastući populizam neki su od izazova današnjeg svijeta na koje građani s pravom očekuju odgovore. Njih može pružiti samo snažna Europa. U tome je naše jedinstvo i naša najveća snaga.

Kako bismo Uniju i dobrobiti koje donosi još više približili građanima poticat ćemo jačanje dijaloga, uključujući kroz Konferenciju o budućnosti Europe.

Vodeći se hrvatskim nacionalnim prioritetima, u skladu sa smjernicama novog Strateškog programa Europske unije 2019. – 2024. te naslanjajući se na program Trija, Hrvatska je pripremila šestomjesečni program svog predsjedanja koji počiva na četiri stupa:

  • Europa koja se razvija;
  • Europa koja povezuje;
  • Europa koja štiti;
  • Utjecajna Europa.

Ta četiri prioriteta objedinjena su u motu „Snažna Europa u svijetu punom izazova“, koji sažima viziju Europske unije koja djeluje u korist svojih država članica i građana.

Hrvatsko će predsjedništvo u svome radu uzeti u obzir i strateške dokumente koji će biti usuglašeni između institucija EU-a i program rada nove Europske komisije za 2020. godinu.

Ambiciozan, uravnotežen i održiv Višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. preduvjet je za ostvarivanje naših ciljeva. Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za što brže postizanje sveobuhvatnog dogovora koji će omogućiti pravovremenu provedbu svih politika i programa Unije, u službi daljnje izgradnje što snažnije Europe u svijetu stalnih promjena i izazova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top