skip to Main Content

Хрватскиот Форум преставува иницијатива која обединува млади со намера да се понудат конкретни решенија и да се остварат заеднички иницијативи.

Сакаме преку своите настани и активности активно да се вклучиме во јавниот простор преку теми од големо значење за младите, образованието и културата.

Иницијатива во која се вклучени разни акции, презентации на конкретни актуелни теми, дебати од сите аспекти на општествениот живот, обуки и работилници.

Иницијативата ја основаат студенти и млади кои се волонтери и кои единствено преку својот ангажман и помош ќе ја оддржуваат истата.

Нашата цел е да ви го доловиме културното општество во кое живееме и реалноста околу нас, но и да дискутираме за решенија и да спроведуваме конкретни акции.

Сакаме да соработуваме, да разменуваме идеи, да разговараме и учиме за различни општестествени теми од предавачи кои ќе бидат гости на нашите настани. Повикот е отворен за сите.

Back To Top