skip to Main Content

PREDSJEDNICA

M-r Simona Koprivnjak

POTPREDSJEDNICI

Ankica Sokolić

Mihaela Obadić

Ema Pavlovska

TAJNIŠTVO

Marko Vidaček

GLAVNI TAJNIK

Teodora Dimitrovska

ZAMJENIK – GLAVNI TAJNIK

Stefan Zdravkovski

ORGANIZACIJSKI TAJNIK

SREDIŠNJI ODBOR

M-r Simona Koprivnjak

Ankica Sokolić

Mihaela Obadić

Ema Pavlovska

Marko Vidaček

Teodora Dimitrovska

Stefan Zdravkovski

Ljubiša Marković

Nenad Bojkovski

Bojan Lazareski

Stefanija Sofeska

M-r Ivan Durgutov, predsjednik Odbora za vanjske poslove

Aziz Sulejmani, zamjenik predsjednika Odbora za vanjske poslove

Mihaela Kitanovska, nadzorni odbor

Mariana Simjanovska, nadzorni odbor

Sofija Volčevska, nadzorni odbor

PROGRAMSKO VIJEĆE

Dr. Milena Apostolovska Stepanoska, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu „Iustinianus Primus“;

Dr. Marko Krtolica, docent Pravnog fakulteta „Iustinianus Primus“;

M-r Violeta Panev, doktorand iz područja pedagoških znanosti, „Učiteljica godine 2018/2019“;

M-r Ljerka Toth Naumova, magistar ekonomije, spisateljica i urednica „Hrvatske riječi“;

M-r Ilija Manasiev, doktotorand i asistent na Pravnom fakultetu „Iustinianus Primus“;

Marina Obadić, odvjetnica i bivša zamjenica ombudsmana;

Neda Maretić, novinarka, TV voditeljka i PR HKC-a „Marko Marulić“.

Back To Top