skip to Main Content

„Povijesni kontinuitet hrvatskog saborovanja“ u Tetovu

„Историски континуитет на хрватскиот парламентаризам“ во Тетово  

ХФ и ХМИ со работилница на тема „Хрватски наречја“

HF i HMI s radionicom na temu “Hrvatska narječja”

[ НАЈАВА ] Онлајн работилници по хрватски јазик #PutujućaŠkola

[ NAJAVA ] Online radionice hrvatskog jezika #PutujućaŠkola

ХФ и МХД на тема: „Најстари хрватски правни документи“

ХФ организираше предавање за граѓанските организации и комуникации

Imenovani članovi Središnjeg odbora u proširenom sastavu

Именувани членови на Централен одбор во проширен состав

Back To Top