skip to Main Content

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М-р Симона Копривњак

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Анкица Соколиќ

Михаела Обадиќ

Ема Павловска

СЕКРЕТАРИЈАТ

Марко Видачек

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Теодора Димитровска

ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Стефан Здравковски

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР

ЦЕНТРАЛЕН ОДБОР

М-р Симона Копривњак
Анкица Соколиќ
Михаела Обадиќ
Ема Павловска
Марко Видачек
Теодора Димитровска
Стефан Здравковски
Љубиша Марковиќ
Ненад Бојковски
Бојан Лазарески
Стефанија Софеска
М-р Иван Дургутов, претседател на Одбор за надворешни работи
Азиз Сулејмани, заменик – претседател на Одбор за надворешни работи
Кристина Озимец
Симона Басталиќ
Луција Чукеловска
Нена Хлоупек
Дорис Таневска
Матеа Шошкиќ
Иван Ников

Михаела Китановска, Надзорен одбор
Маријана Симјановска, Надзорен одбор
Софија Волчевска, Надзорен одбор

ПРОГРАМСКИ СОВЕТ

Д-р Милена Апостоловска Степаноска, вонреден професор на Правен факултет „Јустинијан Први“;

Д-р Марко Кртолица, доцент на Правен факултет „Јустинијан Први“;

М-р Виолета Панев, докторанд во областа на педагошките науки, „Наставник на годината 2018/2019“;

М-р Љерка Тот Наумова, магистер по економски науки, писател и уредник на „Хрватска ријеч“;

М-р Илија Манасиев, докторанд на правни студии, асистент на Правен факултет „Јустинијан Први“ и лиценциран медијатор;

Марина Обадиќ, адвокат и поранешен заменик Народен правобранител;

Неда Маретиќ, новинар, ТВ водител и ПР на ХКЦ „Марко Марулиќ“.

Back To Top