skip to Main Content

Изборно собрание на Хрватски Форум: избрани претседателка и потпретседатели

Денеска во Тетово со почитување на здравствените протоколи, беше организирано Изборното собрание на ХФ на кое за претседателка беше избрана м-р Симона Копривњак, додека пак за потпретседатели: Михаела Обадиќ, Ема Павловска и Анкица Соколиќ. Од страна на Секретаријатот беше даден…

Повеќе
Back To Top