skip to Main Content

Винодолскиот законик – заштитник на жените, најстар целосно сочуван документ на хрватски јазик

Винодол или Винодолска долина е сместена во внатрешноста на Цриквеница, а ги опфаќа местата од Крижишќе до Нови Винодолски кои од антиката па сè до ден денешен ги имаат сочувано своите словенски имиња (со исклучок на Брибир). Денес местата Дривеник,…

Повеќе
Back To Top