skip to Main Content

Колективизмот – мит или реалност за Пољичката република и пољичкиот статут?

Пољичка Република била лоцирана на краевите кои го опфаќаат источниот дел од денешниот град Сплит. Таа постоела од 13-ти век, до почетокот на 19-ти век, кога војската на Наполеон навлегла и завладеала со оваа територија. Називот на оваа Република потекнува…

Повеќе
Back To Top