skip to Main Content
Imenovani članovi Središnjeg Odbora U Proširenom Sastavu

Imenovani članovi Središnjeg odbora u proširenom sastavu

Hrvatski forum na sjednici održanoj 1. ožujka 2021. imenovao je sljedeće članove Središnjeg odbora proširenog sastava:

Kristina Ozimec, novinarka, postdiplomski studij po menadžmentu strateških komunikacija;
Simona Bastalić, ekonomist;
Lucija Čukelovska, pravnik, postdiplomski studiji po međunarodnom pravu i EU;
Nena Hloupek, dipl. profesor na engleskom jeziku i književnost;
Doris Tanevska, diplomirani dizajner;
Matea Šoškić, studentica političkih studija na engleskom jeziku i
Ivan Nikov, student po odnosima s javnošću.

Dodatnim imenovanjem članova Središnjeg odbora u proširenom sastavu, kao izvršno tijelo, HF nastavlja razvijati potencijale udruge koja se nesumnjivo uspostavlja kao središte organizacije kada su u pitanju mladi Hrvati i makedonsko-hrvatski odnosi.

Stalno širenje i uključivanje novih ljudi potvrđuje osnovne obveze i ciljeve HF-a.

Središnji odbor čine članovi Izvršnog odbora HF-a, predsjednik Nadzornog odbora, kao i predsjednik Skupštine HF-a, zajedno s potpredsjednicima. Članovi Središnjeg odbora u proširenom sastavu sudjeluju u radu ovog tijela bez prava glasa, osim kada je riječ o područjima u kojima su nominirani. Središnji odbor donosi odluke između dviju skupština.


Tim za odnose s javnošću

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top