skip to Main Content

ХФ и ХМИ со работилница на тема „Хрватски наречја“

На ден 06.05.2021 година, Хрватскиот форум заедно со Хрватската матица на иселеници и Македонско - хрватското друштво (МХД) организираше работилница по хрватски јазик на тема „Хрватски наречја“, во склоп на активностите „Патувачка школа“. Работилницата ја водеше Ведран Искра, магистер по…

Повеќе

ХФ и МХД на тема: „Најстари хрватски правни документи“

На ден 18.04.2021 година, преку платформата „Google Meet“ Македонско – хрватското друштво (МХД) заедно со младите од Хрватски Форум организираше предавање на тема: „Најстарите хрватски правни документи“. Учесниците на почетокот беа запознаени со поимот за најстарите хрватски пишани споменици, како…

Повеќе

Именувани членови на Централен одбор во проширен состав

Хрватски Форум на седницата одржана на 01.03.2021 година, за членови на Централен одбор во проширен состав ги именуваше: Кристина Озимец, новинарка, постдипломски студии по менаџмент на стратегиски комуникации; Симона Басталиќ, економист; Луција Чукеловска, правник, постдипломски студии по меѓународно право и…

Повеќе

Координативна средба на ХФ со заменик – директорот на Агенција за млади и спорт

На ден 03.12.2020 година, претставници на Хрватски Форум одржаа координативна средба со заменик - директорот на Агенцијата за млади и спорт, г-дин Авни Рустеми.   На средбата беа презентирани досегашните и тековни активности на ХФ, а беше изразена и подготвеност за…

Повеќе

Прва седница на новиот ЦО и вебинар за дипломатските односи помеѓу Македонија и Хрватска

Прва седница на новиот централен одбор на Хрватскиот Форум се оддржа вчера, 29.11.2020 година, преку онлајн платформата „Zoom“.  На дневен ред ставени беа просторните услови на ХФ, техничко - организациони прашања, како и претстојните активности на Форумот. Дефинирани беа активности…

Повеќе

Изборно собрание на Хрватски Форум: избрани претседателка и потпретседатели

Денеска во Тетово со почитување на здравствените протоколи, беше организирано Изборното собрание на ХФ на кое за претседателка беше избрана м-р Симона Копривњак, додека пак за потпретседатели: Михаела Обадиќ, Ема Павловска и Анкица Соколиќ. Од страна на Секретаријатот беше даден…

Повеќе
Back To Top