skip to Main Content
HF I MHD: Međunarodni Dan Mladih, U Pripremi Preporuke Za Lokalna Vijeća Mladih

HF i MHD: Međunarodni dan mladih, u pripremi preporuke za lokalna vijeća mladih

Zajedničko priopćenje za javnost Hrvatskog foruma i Odbora za mlade MHD-a

Međunarodni dan mladih, 12. kolovoza, posvećen je problemima mladih ljudi širom svijeta, ali i datumu koji ukazuje na mogućnosti mladih da doprinesu promjenama u društvu.

Tema današnjeg dana, inače uspostavljen od strane UN-a, je sudjelovanje mladih na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini u radu nacionalnih i međunarodnih institucija, kao i veće sudjelovanje i jačanje uloge mladih u kreiranju politika, formuliranju zakona i izvršenja.

Ovom prilikom najavljujemo da ćemo u narednom razdoblju predstaviti preporuke i primjedbe u vezi sa lokalnim vijećima mladih i njihovim funkcioniranjem u cijeloj Makedoniji, koje su pripremili pravni timovi Hrvatskog foruma i MHD-a, u suradnji sa stručnjacima – članovima Programskog vijeća HF-a.

Dokument, čija je priprema u završnoj fazi, ima za cilj predstaviti zakonodavstvo vezano za sudjelovanje mladih na lokalnoj razini i lokalnim vijećima mladih, ponuditi preporuke i rješenja za učinkovitije funkcioniranje, kao i odrediti kriterije, prioritete i pitanja koja su iznimna važna za način njezina djelovanja, za uključivanje manjinskih zajednica i za sudjelovanje mladih.

Omogućivanje uključivanja mladih u formalne i neformalne političke mehanizme i procese umanjit će demokratski deficit, razvit će pluralizam mišljenja i interesa, što doprinosi boljim i održivim rješenjima.

MHD sa sjedištem u Tetovu osnovan je 2002. godine, dok je Hrvatski forum inicijativa mladih Hrvata u Makedoniji osnovana 2019. godine i djeluje na polju uključivanja mladih Hrvata u javni život i promicanja hrvatske kulture i identiteta kroz razvoj sustavnih i zakonska rješenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top