skip to Main Content

„Историски континуитет на хрватскиот парламентаризам“ во Тетово  

Хрватски Форум, на ден 23.10.2021 година, во соработка со МХД во Тетово организираше настан на тема „Историски континуитет на хрватскиот парламентаризам“, а со посебен осврт на посебни периоди, одлуки и личности.  На предавањето и дискусијата поделени во неколку тематски единици…

Повеќе
Back To Top