skip to Main Content

Ne postoji rješenje koje će trajno riješiti probleme s kojima se susrećemo, ali postoji način koji može pružiti rješenja.
Svjesni potrebe za poboljšanjem položaja mladih, pružanjem kvalitetnog obrazovanja i bolje perspektive;
Suočeni s činjenicom da su problemi mladih marginalizirani i zanemareni, obrazovanje i kultura gotovo se istiskuju iz javnog prostora, a europski put zemlje izložen je ozbiljnoj nespremnosti;
Uvjereni da smo mi ono u što vjerujemo i da je BUDUĆNOST ono što stvaramo;
U ime HRVATSKOG FORUM-a koji okuplja mlade u namjeri da ponudi konkretna rješenja i zajedničke inicijative, donosimo sljedeću:

DEKLARACIJU

Potreban je ozbiljan dogovor koji mi kao mladi, slobodni i odgovorni možemo i moramo ponuditi i realizirati.
Mi se organiziramo jer smo uvjereni da su ljudi slobodni i da samo mi možemo biti dio slobodnog i uspješnog društva.
Vjerujemo da su mladi najveći potencijal svake zemlje. Vjerujemo u različitost, u društvo koje podržava slabije i uvažava razlike.
Slobodni smo prihvatiti dobre politike i modele jer ne možemo sebi priuštiti da odbacimo nijedan razuman prijedlog.
Odgovorni smo i spremni za suradnju, otvoreni dijalog i razmjenu ideja, da slušamo druge, a ne samo da čekamo red za kritiku.

DRŽAVA ZA SVE

Zalažemo se za uspostavu i razvoj institucija i mjera koje će zajamčiti slobode i prava svih članova društva.
Jednakost se mora postići pred zakonom, jer svi moraju imati jednake mogućnosti za uspješan život.
Vjerujemo u politiku prilika za sve, a ne u politiku privilegiranja za neke. Vjerujemo da su potrebne moderne i učinkovite institucije.
Želimo motivirati sudjelovanje mladih u javnom prostoru i odlučivanju.

OBRAZOVANJE I KULTURA U POKRETU

Obrazovanje je ključ za modernizaciju našeg društva.
Država mora značajno podržati studente, a ne samo na papiru. Sveučilište mora biti institucija koja razumije svijet i mlade, a ne samo birokraciju.
Vjerujemo u modernizirano i racionalno obrazovanje koje razumije nove mogućnosti, cijeni i promiče neformalno obrazovanje i sposobno je primijeniti inovacije tehnološkog razvoja.
Želimo sudjelovati u reformi postojećeg kulturnog modela, koji ćemo prilagoditi novim potrebama i novim vremenima.

ODGOVORNOST, A NE ISPRIKE

Zalažemo se za uspostavljanje i razvoj trajnog dijaloga između države, građana i civilnog društva, kako bismo otkrili nova rješenja i smanjili prostor za demagogiju.
Zalažemo se da nastavimo jačati suradnju između Makedonije i Hrvatske, razvijati i poboljšavati naše zajedničke potencijale, povezivati mlade iz tih zemalja i stvarati nove mogućnosti.
Odlučni smo promovirati prava manjinskih zajednica (Hrvati u Makedoniji i Makedonci u Hrvatskoj) kroz sve mehanizme koji su nam na raspolaganju, što bi bila još jedna potvrda povijesne povezanosti i jedinstva dviju zemalja.
Želimo nastaviti rezultate Makedonskog hrvatskog društva – Tetovo temeljenog na rezultatima i zaštiti i promicanju hrvatskog identiteta i kulture u Makedoniji, kao jedne od najzaslužnijih organizacija za uspostavu hrvatskih ideja u makedonskom društvu i čimbenika čvrste veze makedonskog i hrvatskog prijateljstva.
Ova je deklaracija posvećena sadašnjosti i budućnosti kojom želimo motivirati i organizirati normalnu i argumentiranu raspravu. Zato je tekst napisan na jednostavan i jasan način, jer nam je potrebna čista i jasna vizija. Nejasnoća ne može biti odgovor na složene probleme i izazove s kojima se susrećemo. Pravi odgovor na demagogiju koja je ispunila javni prostor može biti samo obrazložen stav I konrektna akcija.

Back To Top