skip to Main Content

Дубровничка република – за првиот карантин во свет, виното и општеството (2)

Во ѕидините на малата и просперитетна република се развивал грациозен град, која што убавина и денес го одзема здивот. Денес секој може да се прошета низ ѕидините, но не секогаш било така, да се биде во ѕидините или да се…

Повеќе

Марин Држиќ – хрватски ренесансен автор и критичар со остри комедии

Марин Држиќ е најголемото име на хрватската книжевност во 16 век, но исто така може слободно да се каже еден од најголемите и најдобрите комедиографи во хрватската историја воопшто, но и во светската. Марин Држиќ (нарекуван Видра) е хрватски поет,…

Повеќе

Дубровничка република – слобода која не се продава за цело злато на светот

Дубровник денес е еден од најубавите градови во Европа, а неговата убавина дополнително почива врз минатото и гордоста со која народот во Дубровник го бранел она што било нивно во постојаната борба против освојувачите. Градот Дубровник и неговата убавина ја…

Повеќе
Back To Top