skip to Main Content
Хрватски Форум организираше вебинар за зелени политики

Хрватски Форум организираше вебинар за зелени политики

На ден 14.02.2021 година, Хрватски Форум организираше вебинар посветен на зелените политики на Хрватска, преку платформата „Google Meet“. 

На настанот говореа: Анкица Соколиќ, потпретседателка на ХФ и студент тутор при Машинскиот Факултет; Матеа Шошкиќ, студент на политички студии на англиски јазик.

Преку интерактивен пристап на учесниците им беше доближена материјата посветена на хрватските национални паркови, островите и реките, како и вкупната еколошка политика на Хрватска и ЕУ.

На почетокот, предавачите потсетија на неколку поважни факти од „зелената“ карта на Хрватска: 8 национални паркови, 2 резервати на природата, 12 паркови на природата. Истакнато беше и дека Хвар е островот со најголем број часови сончева светлина во цела Европа – повеќе од 2800 часови годишно.

Соколиќ ја претстави и историската позадина на екологијата и политиките за заштита на животната средина, како и за иституционалната поставеност во Хрватска и Македонија.

Модератор на настанот беше генералниот секретар Марко Видачек, а се обратија и потпретседателката Михаела Обадиќ, заменик – генералната секретарка Теодора Димитровска и координаторот Ненад Бојковски.


Тим за односи со јавноста
ХРВАТСКИ ФОРУМ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top