skip to Main Content
[ IZBORNA SKUPŠTINA ] Javni Poziv Za Predsjednika, Potpredsjednike I članove Nadzornog Odbora

[ IZBORNA SKUPŠTINA ] Javni poziv za predsjednika, potpredsjednike i članove nadzornog odbora

Hrvatski forum, u skladu sa svojim aktima i programskim obvezama, objavljuje JAVNI POZIV za prijave za predsjednika, potpredsjednike i članove nadzornog odbora.

Odlukom Kluba osnivača HF-a od 31.10.2020., Organizacijski odbor za provođenje Izborne skupštine HF-a započeo je postupak kandidature. Najavljeni javni poziv odnosi se na sljedeće funkcije / članstva:

1.Predsjednik Hrvatskog foruma
Predsjednika Udruge bira Skupština HF-a s mandatom
od 4 godine, s pravom na još jedan reizbor. Predsjednik saziva sjednice Skupštine i njima predsjeda. Po službenoj dužnosti, također je član Središnjeg odbora koji odlučuje između dvije skupštine. Održava redovitu komunikaciju s Tajništvom i Izvršnim odborom, koordinira rad HF-a, nadgleda transparentnost i demokratsko funkcioniranje HF-a i ostalih.

2.Potpredsjednik Hrvatskog foruma (najviše četiri)
Potpredsjednike bira Skupština, na mandat od 4 godine, s pravom na još jedan reizbor. Od potpredsjednika bira se potpredsjednik koji zamjenjuje predsjednika HF-a. Oni su po službenoj dužnosti članovi i sudjeluju u radu Središnjeg odbora koji odlučuje između dviju skupština. Oni zajedno s predsjednikom pripremaju zasjedanja Skupštine.

3.Član nadzornog odbora (najmanje tri)
Nadzorni odbor svake godine pregledava periodične izračune, izvršenje financijskog plana i završnog računa Skupštine, kontrolira financijsko materijalno poslovanje, a na zahtjev zastupnika daje mišljenje ili odluku o zamrzavanju članstva u slučaju nepoštivanja statuta HF-a, zakonskih odredbi i druga djela.
Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova nadzornog odbora je na razdoblje od 4 godine s pravom na još jedan reizbor, bez naknade. Podnositelji zahtjeva moraju biti punoljetni i već članovi HF-a.

Zainteresirane osobe trebaju poslati svoj životopis i motivacijsko pismo na forumhrvatski@gmail.com s naznakom “Javni poziv za predsjednika, potpredsjednike i članove nadzornog odbora”, gdje će navesti na koju se točno funkciju odnosi, najkasnije do 10. studenog.

Podnositelji zahtjeva čiji zahtjevi ispunjavaju uvjete i dovršeni će biti dodatno obaviješteni o daljnjem tijeku postupka. HF zadržava pravo da ne obavijesti nevaljane podnositelje zahtjeva.

Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova nadzornog odbora obavit će se glasanjem na Izbornoj skupštini HF-a, zakazanom za ovaj mjesec.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top