skip to Main Content

Одржана дискусија за ЕУ и практични вежби за коминикациски способности

На ден 13.02.2020 година во просторот на Млади Хаб во Скопје, за раководството и членовите на Хрватски Форум се одржа настанот „risE Up!“ на кој учесниците дискутираа за различните аспекти на Европската Унија, а беше спроведен и практичен дел за…

Повеќе

Трета редовна седница, формиран одбор за надворешни работи

На ден 13.02.2020, во просторот на Млади Хаб во Скопје, се одржа третата редовна седница на Клубот на основачи на Хрватскиот Форум.   На седницата, за претседател на новиот одбор за надворешни работи беше избран м-р Иван Дургутов, додека пак за…

Повеќе
Back To Top