skip to Main Content
Одржана средба со градоначалникот на општина Куманово, г-дин Максим Димитриевски

Одржана средба со градоначалникот на општина Куманово, г-дин Максим Димитриевски

На ден 02.12.2019 година, заменик – генералната секретарка Теодора Димитровска и координаторот за образование Ненад Бојковски остварија средба со градоначалникот на општина Куманово, г-дин Максим Димитриевски.

На средбата беа претставени досегашните успешно остварени настани на ХФ, како и новите идеи за соработка со општината и активирањето на локални младински совети.

Средбата е во склоп на активностите на Форумот за јакнење на соработката со државните институции и единиците на локалната самоуправа.


Тим за односи со јавноста

ХРВАТСКИ ФОРУМ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top