skip to Main Content

Одржана средба со градоначалникот на општина Куманово, г-дин Максим Димитриевски

На ден 02.12.2019 година, заменик - генералната секретарка Теодора Димитровска и координаторот за образование Ненад Бојковски остварија средба со градоначалникот на општина Куманово, г-дин Максим Димитриевски. На средбата беа претставени досегашните успешно остварени настани на ХФ, како и новите идеи за соработка…

Повеќе

Одржана редовна седница на Клубот на основачи во Скопје

На ден 01.12.2019, во просторот на Млади Хаб во Скопје, се одржа редовна седница на Клубот на основачи на Хрватскиот Форум.   На седницата се дискустираше за тековната состојба на ХФ и за дефинирање на активностите за 2020 година. Клубот на…

Повеќе

Одржан тим билдинг и стратешко планирање за Хрватски Форум

Одржан тим билдинг и стратешко планирање за Хрватски Форум во Млади Хаб во Скопје. На 01.12.2019 во Скопје, членовите на Хрватскиот Форум во просторот на Млади Хаб, одржаа тим билдинг на тема „Брендирање и социјални медиуми“ кој го водеше генералниот…

Повеќе
Back To Top